main

Charakteristika Folklorního sdružení Ostrava

Regionální folklorní sdružení Ostrava (FOSO) bylo založeno v roce 1992 a k dnešnímu dni sdružuje 19 folklorních kolektivů dětí, mládeže i dospělých z celého regionu. Jedná se o taneční soubory, cimbálové muziky i jednotlivce z Ostravy a části Frýdecko-Místecka. Členskou základnu tvoří cca 650 dětí a dospělých.

Hlavním posláním a náplní činnosti sdružení je pečovat o uchování a rozvoj lidového umění v našem regionu s přesahem do jiných regionů České republiky, prezentovat folklorní aktivity široké veřejnosti a přispívat aktivním způsobem k obohacení kulturní sféry, vytvářet nové kulturní tradice založené na historických pramenech a zvycích.

Folklorní sdružení Ostrava je pořadatelem mnoha kulturních akcí - v posledních letech sdružených do „Cyklu koncertů a přehlídek“, které probíhají v průběhu celého roku.

Folklorní sdružení Ostrava je také spolupořadatelem dalších akcí v regionu,  např. folklórních festivalů a  mnoha jiných akcí. Spravuje webové stránky, které  jsou informativním  médiem pro všechny členské soubory a zároveň v něm soubory mohou informovat  o svých akcích, o jejich průběhu apod.

 

Jak se stát členem FOSO?

  1. Nejprve je důležité správně vyplnit jednoduchou přihlášku 
  2. Zaplacení členských příspěvků za jednotlivé členy souboru. Příspěvky zašlete prosím na účet FOSO  1643730319/0800 nebo složenkou na adresu Folklorní sdružení Ostrava (FOSO), Wattova 5, 70200 Ostrava-Přívoz. V případě platby složenkou prosíme o zaslání kopie složenky společně s přihláškou na výše uvedenou adresu.

Předseda výboru :

Karel Plunder
tel: +420775365632
e-mail: karel.plunder@gmail.com

Místopředseda:
Kateřina Macečková

Hospodář:
Šárka Špačková

Členové:Věra Tobolová,Radka Kulichová, Kristýna Mílková Pavlíková, Helena Skálová

O nás - Folklorní sdružení Ostrava FOSO http://www.foso.cz | O nás